ថ្មី! ប៉ះដើម្បីបកប្រែ

ឥឡូវនេះកម្មវិធី Google បកប្រែដំណើរការក្នុងកម្មវីធីទាំងឡាយ។

Translate app
×
×

និយាយទៅកាន់ពិភពលោក

តភ្ជាប់ជាមួយមនុស្ស ទីកន្លែង និងវប្បធម៍ដែលមានឧបសគ្គផ្នែកភាសា

មើលវីដេអូ
ទាញយកវាពី Google Play មានផ្តល់ជូននៅលើ App Store
ផែនទីពិភពលោក

នៅជាមួយអ្នកជានិច្ច

  • ទូរស័ព្ទ
  • ក្រៅបណ្ដាញ
  • កុំព្យូទ័រលើតុ

មានកម្មវិធីបកប្រែប្រៀបដូចជាមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកដូច្នេះដែរ

គ្មានអ៊ីនធឺណិតឬ? គ្មានបញ្ហាទេ ជាមួយនឹងរបៀបក្រៅបណ្តាញ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមិនចាំបាច់មានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនោះទេ

កម្មវិធីបកប្រែអាចជួយបកប្រែអត្ថបទវែង ពិបាកក្នុងការបញ្ចេញសម្លេង ហើយវាក៏អាចផ្ទុកឯកសារឡើងផងដែរ

និយាយ ថត សរសេរ ឬវាយបញ្ចូល
ជាជម្រើសរបស់អ្នក

និយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលនិយាយភាសាផ្សេងពីអ្នក
គ្រាន់តែតម្រង់កាមេរ៉ារបស់អ្នកទៅកាន់ផ្លាកសញ្ញា ម៉ឺនុយ និងរូបភាពជាច្រើនទៀត អ្នកនឹងទទួលបានការបកប្រែភ្លាមៗ។ អ្នកមិនចាំបាច់មានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនោះទេ
សរសេរតួអក្សរ និងពាក្យដែលក្តារចុចរបស់អ្នកមិនគាំទ្រដោយដៃបានយ៉ាងងាយស្រួល
គ្រាន់តែវាយបញ្ចូលពាក្យដែលលោកអ្នកចង់បកប្រែជាការស្រេច
  • និយាយ
  • ថត
  • សរសេរ
  • វាយបញ្ចូល
ទាញយកវាពី Google Play មានផ្តល់ជូននៅលើ App Store